Hiểu về Google PPC so với Google Shopping

Hiểu về Google PPC so với Google Shopping

Một chủ doanh nghiệp Thương mại điện tử có thể tin rằng Mua sắm sẽ là lựa chọn khả thi nhất cho những nỗ lực quảng cáo của họ với Google Ads. Nếu bạn không quen với quảng cáo Google Shopping, đó là khi hình ảnh của sản phẩm xuất hiện sau khi ai đó nhập truy vấn tìm kiếm vào Google.

Trong hình ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy các quảng cáo mua sắm là những quảng cáo có hình ảnh. Đối với quảng cáo PPC tiêu chuẩn, không có hình ảnh nào xuất hiện (Tôi đã gắn nhãn PPC tiêu chuẩn là Google PPC trong ảnh chụp màn hình). Nhiều người tin rằng quảng cáo mua sắm sẽ có tỷ lệ phần trăm tỷ lệ chuyển đổi cao hơn cho một doanh nghiệp Thương mại điện tử vì mọi người thực sự có thể nhìn thấy sản phẩm.

Sự khác biệt giữa Quảng cáo mua sắm và Quảng cáo PPC

Sự khác biệt giữa Quảng cáo mua sắm và Quảng cáo PPC

Lý do quảng cáo trên Google Mua sắm có thể nguy hiểm là do bạn không đặt giá thầu cho các từ khóa. Google đang quét thông tin sản phẩm của bạn từ Nguồn cấp dữ liệu mua sắm của Google và từ trang sản phẩm trên website của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không có toàn quyền kiểm soát các từ khóa mà mọi người đang nhập để tìm sản phẩm của bạn, điều này có thể gây tốn kém.

Trong ví dụ sản phẩm ở trên, Glytone có một thành phần được gọi là Glycolic Acid. Vì điều này được liệt kê trên trang web của nhà quảng cáo này, Google có thể nghĩ rằng đây là một từ khóa mà mọi người sẽ tìm kiếm và muốn mua sữa rửa mặt dạng gel dịu nhẹ. Trong khi thực tế, từ khóa này sẽ rất hiếm khi chuyển đổi cho sản phẩm này. Những người đang nhập “Glycolic Acid” đang nghiên cứu thêm về các thuật ngữ như “Lợi ích của Glycolic Acid”. Tuy nhiên, nếu ai đó tìm kiếm Glycolic Acid, quảng cáo mua sắm sẽ hiển thị.

Lợi ích của quảng cáo Google PPC là bạn có toàn quyền kiểm soát các truy vấn mà mọi người tìm kiếm trước khi quảng cáo của bạn xuất hiện. Có các tùy chọn đặt giá thầu khác nhau, đó là đối sánh rộng, công cụ sửa đổi đối sánh rộng, đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác. Search Engine Watch xác định không hiểu các loại đối sánh có thể là một trong những sai lầm tốn kém nhất của PPC. Nếu bạn thuê một công ty PPC biết họ đang làm gì (như chúng tôi!) bạn có thể kiểm soát tốt thời điểm quảng cáo của mình sẽ xuất hiện dựa trên truy vấn chính xác mà mọi người nhập vào. Đây là lợi ích của PPC so với Shopping.

Đối với từng khách hàng Thương mại điện tử của chúng tôi, chúng tôi phân tích xem Google Shopping hay Google PPC có lợi hơn không. Thông thường, đó là một cách tiếp cận pha trộn. Trong Shopping, nếu bạn theo dõi các cụm từ tìm kiếm của mình một cách tôn giáo và đặt giá thầu phù hợp dựa trên tỷ suất lợi nhuận và giá của sản phẩm, bạn có thể thắng lớn. Về phía PPC, mặc dù quảng cáo tiêu chuẩn có thể trông không gợi cảm bằng quảng cáo hình ảnh, nhưng chúng có thể chuyển đổi thực sự tốt dựa trên sự kiểm soát tổng thể mà bạn có trên chiến dịch.

Bất kể bạn đang chạy Shopping Ads hay PPC Ads, bạn cần đảm bảo trang đích và trang web hoàn hảo, nếu không, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng quảng cáo của bạn. Một chiến dịch PPC tuyệt vời có thể thúc đẩy lưu lượng truy cập chất lượng đến một trang web nhưng thiết kế cần phải tối ưu để chuyển đổi.